thanKYU and sarangHAE

“Chúng tôi nhớ nhau nhưng chẳng nói , chẳng gọi điện , chẳng nhắn tin , cứ chờ đợi người kia chủ động , nhưng cả hai chúng tôi cùng chờ , và rồi mệt mỏi và xa dần …
Chúng tôi rõ ràng nghĩ về nhau , sẽ lên một trang mạng người kia chẳng hề biết tới , than thở nhớ , thầm chờ mong người kia sẽ chủ động … !”

Via : Fb (via jea0917)

Thật ra thì chỉ có mình là như thế thôi. Có những lúc k chịu được mà nt cho người ta. Nhưng cái nhận được chỉ là sự im lặng đến đau lòng

(via sickenoughtodie)

jea0917:

_ Vẫn biết anh chẳng thuộc về em nhưng đã yêu một người đến vậy . Anh quay lưng đi rồi , em biết lấy gì để mà yêu người sau ?
“ Jea’sTumblr ”

jea0917:

_ Vẫn biết anh chẳng thuộc về em nhưng đã yêu một người đến vậy . Anh quay lưng đi rồi , em biết lấy gì để mà yêu người sau ?

“ Jea’sTumblr ”

(via sickenoughtodie)

Anh biết thế nào là một lòng một dạ không?

Chính là dù không lựa chọn, kết quả vẫn là anh. Nếu như có lựa chọn, cũng là anh. Có anh rồi sẽ không chọn người khác. Mãi mãi cũng chỉ có anh.

— (via giaydo)

(via sickenoughtodie)

my favorite cover song 

Let Her Go (cover) - Jasmine-thompson 

0 plays

This is Love :)

so beautiful

so beautiful

cassysyd:

Hug you till the end of the world~2P 131231shanghai Do not edit/cut logo pls.

Most beautiful moment

(via xian-hai)

leedonghaek:

^_-

tim rớt cái bịch

leedonghaek:

^_-

tim rớt cái bịch

(via xian-hai)

You&I ♡

(Source: xian-hai, via xian-hai)

Mừng rớt cả nước mắt

Yêu Siêu nhí nhất. K ai có thể thay thế mấy chú hết <3